Използването на безопасност

Когато един човек за ремонт трябва само да използва обикновен катинар за заключване може, когато много за ремонт, трябва да използват сигурността заключване шайба, поддръжката е завършена, когато някой ще притежава катинар, премахнати от безопасността хазя, но силата е в заключено състояние не не се отварят, само когато всички служители по поддръжката от мястото за поддръжка и премахнете всички катинари на предпазните каски заключва, силата да го отворите. Поради това използването на каса за безопасност решава проблема с множество хора, управляващи същото оборудване и тръбопроводи.