Значението на култура на безопасност


От раждането до старостта хората са били последователно подчерта, за да бъдат безопасни. По този начин ние имаме няколко въпроса за това:

Какво е безопасност?

Каква е същността на безопасност?

Защо трябва да бъде безопасно?

Как може да се постигне безопасност?

............


Накратко, горните проблеми могат да бъдат обобщени като един въпрос: "какъв вид на знания и поведение са ние безопасни?"

Общо казано човек може да бъде мислене и решаване на проблеми, както и рационално признава реалността, пред които сме изправени. Само по този начин може да ние съзнателно приемат безопасни познание и поведение и промяна на опасни познание и поведение. Доброто управление на семейството, доброто управление на предприятия, доброто управление на обществото може да бъде в основата на системата за социална сигурност. Какво е повече, системата за социална сигурност е повече от безопасност култура, която не може да се развива по желание.

Култура на безопасност е вечната мощ на човешките устойчиво развитие и Фондацията. Устойчивото развитие е също така една част от научното развитие да се развива непрекъснато и постоянно, да реши тези проблеми, считане на Фондацията и силата на практика.

Ние трябва да се подобри безопасността на информираността и поведението на цялото общество от изучаването на култура на безопасност, култивиране на култура на безопасност и подобряване на безопасността ще, съзнание, знания и умения на цялата нация. Увеличаване на желание и осъзнаване в крайна сметка води до по-добро поведение. Това поведение не е просто такива, но общото поведение на цялото общество.

Това е спешно, трудна и дълга работа, за да научите култура на безопасност, култивира култура на безопасност и подобряване на всички безопасност желание, съзнание, знания и умения. Не само за физически лица, семейства и предприятия, но за нашето общество и държава е от голямо значение за нас, за да насърчи културата си на безопасност в момента.


shutterstock_115284256-700x467.jpg