Процес на селекция на заключване на сачмен клапан

1. Определете броя на сферичните кранове в завода;

2. Определете размера на сферичните кранове във фабриката и пребройте броя на всяка секция с размери;

3. Изчистете използваемата гама от ключалки с прави плавни сферични клапани;

4. Определете честотата на заключване на сферичните кранове с различни размери в завода;

5. Определете броя на ключалките и топките на сферичния клапан с правоъгълни пластини с блокировка на обратната връзка.

SGVL11-17