Безопасност етикет

По време на проверка и ремонт на механично оборудване силата трябва да бъдат отрязани (с очевидно прекъсване точка) и табела "човешки операция и няма затваряне" трябва да са окачени. Знакът трябва да бъде подписан съвместно от съответните длъжности и записани в централната контролната зала.

В отдалечената операция при условие на огън или пожар линия засегнати, трябва да искам да има някой да се грижи, ако работата на смени е бил завършен, в последователност, за да укажете отговорните, ще подпишат предаването и завършва записи от предаването, проверете на ремонтни работи завършен, след като сигурността се проверява от списъка, могат да изключване от списък доставеното оборудване операция за свързани с персонала.

Механично оборудване при нормална работа и линия на захранване трябва да бъдат означени с "оборудване е разрешено" и "не дърпа" знак и зона за отговорно лице

В опасна част, която лесно причинява инцидента като вреда от задушаване, Скалд, токов удар и др., трябва да има видно положение да окачат съответните табела (бъде като когато работи, забранявам да добавите масло, забрани да кръст, бъдете внимателни, да получите електрически шок), за да напомня на работника да предотврати злополука