Инструмент за предпазване от безопасност

В съответствие с изискванията на националните и регионалните закони и разпоредби, целта е да се засили надзорът и управлението на предпазни устройства и механично оборудване на строителната площадка, да се предотврати притока на неквалифицирани продукти в строителната площадка и да се причинят жертви безопасността на строителството, с настоящото се формулират разпоредбите.

1. Защитно оборудване за безопасност:

Предпазните изделия за безопасност включват предпазна каска, предпазен колан, предпазна мрежа, предпазно въже и други лични предпазни изделия и др.

Средствата за защита на безопасността включват разнообразни предпазни средства за „ръба, дупки“ и др.

Електрически продукти включват ръчни електрически инструменти, дървообработващи машини, машини от стомана, машини за вибрации, защитник на утечките, спирачна кутия, кабел, електрически превключвател, гнездо и електрически компоненти.

Оборудването за монтаж включва всички видове скелета от дърво, стомана и други материали, както и части и съоръжения за катерене.

2. Строителните машини и съоръжения включват големи и средни подемни машини, миксер, портална рама и други строителни машини и оборудване.

3 拷贝 使用图2 拷贝