Системата за управление на устройство за защита на безопасността

цел

Тази система е формулиран с цел укрепване на управлението на безопасността защитни устройства в оборудване и съоръжения, дават пълно разгръщане на ролята на безопасността защитни устройства за предотвратяване на аварии, осигуряване на операция безопасността на служителите и избягване на безопасност аварии.

В обхвата на

Той се прилага за устройствата за безопасност защита на оборудването и съоръженията в рамките на групата, включително специално оборудване, подкрепящи обезопасяващи устройства и съоръжения за безопасност защита на работното място.

Общи

Като ефективна част от оборудване и съоръжения устройства за защита на безопасността трябва да се използва и поддържа в същото време като на основното оборудване и съоръжения да се гарантира тяхната безопасност и надеждност.

LG06