Принципи за безопасност при блокиране, Обхват

Принципът на "блокиране на безопасността"

Целият персонал в оборудването, в близост до операциите по поддръжка на оборудването, трябва да бъдат опасни части, за да изключат захранващото оборудване за управление на блокирането на безопасността, да осигурят оборудване в затворено състояние, да избегнат оборудването от други лица, принципите за управление на оперативния персонал.

Обхватът на "блокиране на безопасността"

1, персоналът, който трябва да влезе в съоръженията за захранване в пространството, трябва да бъде заключен;

2, електрическата енергия, поддръжката на електрическото оборудване трябва да бъде заключена;

(Включително мелница, трошачка, вентилатор, кофа, изравнител, цип машина, класификатор, електрически прахоуловител, чук счупен, машина за подаване на плочи, лентов транспортьор, минни мобилни устройства, и т.н.);


004