Защита на фланеца с ключалката на ключалката

1. Той е приложим за защитата на безопасността на сферичните кранове, използвани в петролните, химическите и индустриалните тръбопроводни системи.

2. Той е приложим за защитата на безопасността на сферичните кранове, използвани във водопроводната, електроенергийната, общинската и други правителствени тръбопроводни системи.

3. Подходящ е за защитна защита на сферичните кранове, използвани във фармацевтичната, хартиената, стоманената, напитката и други големи тръбни системи.

4. Той е приложим за защитата на безопасността на сферичните кранове, използвани в тръбопроводните системи, като например строителната индустрия, жилищното отопление и декорацията на жилищни сгради и жилищни сгради.

5. Приложим за всички други тръбни системи със сачмени вентили за защита на безопасността.