Lockou заключващи и обезопасителни------промишлена авария

Според професионални институции според проучване през всички промишлена авария, нямат право на използване на 10 % от аварията в безопасност брави са заключени, с 250000 случаи годишно при средно и безопасност заключване отключена за промишлени аварии , аварии в една година средно повече от 200 души са били убити, повече от 60000 души ранени, броят на дни всяка година поради причината за аварията причина предприятие производство за 24 дни.

Поради тази причина OSHA на САЩ обнародва регламента за опасно енергиен контрол (заключване и листинг) на 1 септември 1989 г. Регламентът изисква че в промишленото производство среда, всички източници на енергия трябва да бъде "блокировка и заключващи и обезопасителни" преди оборудване за поддръжка и ремонт работа, в противен случай може да има случайно пневматични механично оборудване или освобождаване на опасни енергия and причинят вреда.

Основната функция на прекъсвач безопасност блокировка е да заключите оборудването или източник на енергия, така че операторът може да ефективно контролира освобождаване на енергия, при поддържане на оборудване или източник на енергия, предотвратяване на възникването на аварии, с оглед защита безопасността на оператора.

fm