Въведение в производство на промишлена безопасност

Безопасност производството се отнася до личната безопасност, оборудване за безопасност, безопасност на продуктите и безопасност на движението в промишленото производство. Това следва политиката на "безопасност на първо място, предотвратяването първи", със стандарта не наранява другите, не наранява и не се нарани от другите.

1. три нарушения в безопасно производство:

(1) нарушение на правила и регламенти; (2) недопустима операция; (3) незаконната команда.