Как да постигнем затваряне на прекъсвача?

Как може връзката между два прекъсвача да бъде затворена и да не бъде затворена едновременно?

Метод за механично блокиране. Нисковолтовите прекъсвачи обикновено се предлагат с блокиращи принадлежности (свързани чрез стоманени кабели в средата), а високо напрежение обикновено приема програмни брави.

Друг метод е електрическото блокиране, т.е. нормално затвореният контакт на друг прекъсвач е свързан във веригата на прекъсвача, така че прекъсвачът да не може да бъде затворен. Недостатъкът на този метод е, че той не може да предотврати ръчното затваряне.

Оборудването за обезопасяващо заключване е вид планирано оборудване за безопасност, което предотвратява случайното отваряне. Много инциденти с промишлена безопасност могат да бъдат избегнати чрез приемане на подходящо оборудване за безопасност / заключване.