Описание на блокирането на обикновен прекъсвач

Блокировка на прекъсвача е вид електрозащитен уред, особено свързан с един вид, използван за предотвратяване на прекъсвача е погрешна работа на ключалки, прекъсвачът е в състояние да затвори, натоварване и да отвори електрическа верига ток, при нормално състояние и може да се затвори , в рамките на предписаните времеви периоди и условия на ненормални кръгови прекъсвания (включително условия на късо съединение) под токовите превключватели.