Прекъсване на защитата на прекъсвача Въведение CBL08

Прекъсвачът може да се използва за разпределяне на захранването и управление на захранването на завода. Прекъсвачът трябва да бъде заключен, когато оборудването в завода е в нормална експлоатация, за да се предотврати затварянето на прекъсвача и да възпрепятства нормалната производствена дейност. Когато оборудването и линиите трябва да бъдат ремонтирани фабрично, прекъсвачът трябва да бъде и заключен, за да се предпази животът на персонала по поддръжката.

CBL08.jpg

cbl08尺寸.jpg