Кабелно заключване в бъдещия пазарОтваряне на кабела в бъдещия пазар

Експерти смятат, че пазарът на етикетите за кабелни линии в Китай през следващите пет години средният годишен темп на растеж ще достигне 12%, особено в гъвкавите опаковки и пластмасовите опаковки, а стъклените опаковки неминуемо заменят другия начин на опаковане, много преди растежа на Отдел "Кабелни блокировки", средният годишен темп на растеж ще достигне 16%, така че табелата "Кабелен блок" през 2015 г. ще се превърне в най-голямото и водещо приложение за етикетиране на храни.

Когато става дума за тенденциите в развитието, трябва да погледнем назад и да видим какво се е случило по света през последните 10 години. Започвайки през новия век, ние сме изправени пред предизвикателството на различни аспекти като интернет икономиката започна да се разпада, разширявайки глобалната икономическа интеграция, в същото време светът е изправен пред заплаха от тероризъм, които създават напрежение в Близкия Изток, създадоха недостиг на суров петрол, изменение на климата и глобално затопляне, преди пет години възходът на нова икономика, заплахата от финансова буря през последните три години, земята е изправена пред теста за природни бедствия ... В в тези случаи световната икономика започва да се пренасочва към развиващите се страни в Южна Америка, Източна Европа и Азия.

Китай кабел заключване пазар перспективи перспектива

Експертите смятат, че пазарът на етикети за кабелни линии в Китай през следващите пет години средният годишен ръст ще достигне 12%, потреблението ще се увеличи от сегашните 1,6 милиарда кв. М до 1,6 милиарда от 2,9 милиарда квадратни метра, 10 години по-късно ще бъде близо до 5 милиарда квадратни метра, нейните райони на растеж са концентрирани главно в четири големи индустрии. Етикетите от хранителната промишленост например ще нараснат значително през следващите пет години благодарение на собственото развитие на хранителната промишленост.

През следващите пет години хранителната промишленост ще запази средногодишен темп на растеж от 7%, в процеса на нейното развитие ще се увеличи приложението на метални, стъклени, пластмасови опаковки, увеличаването на етикетите на хранителните продукти доведе до голям импулс, приемането на опаковката, прави етикета по-висок от растежа на собствения растеж на хранителната промишленост, средният годишен темп на растеж ще достигне 10%. Специфични за блокиране на кабелите

Тенденцията на световното икономическо развитие

Развитите икономики през 2010 г. брутният вътрешен продукт представлява 69% от световната икономика, се очаква през 2020 г. да падне до 61%, а пропорцията от това означава, че през следващите 10 години делът ще се увеличи значително в икономиката, развиващите се страни ще играят повече важната роля на икономиките. През 2000 г. брутният вътрешен продукт на САЩ е четири пъти по-голям от този на Китай, но експертите смятат, че БВП на Китай ще достигне до половината от този на Съединените щати до 2020 г. и ще нарасне от 25% на 50% само за 20 години.

Това съвпада със световната икономика, световната кабелна блокировка, дозировката на маркерите се развива, сегашният световен пазар на етикети за кабелни линии е около 15 милиарда квадратни метра, за следващите 10 години се очаква да достигне 20 милиарда квадратни метра, 80% от растежа ще дойде от развиващите се икономики. В следващите 10 години растежът на етикетите на Cable Lockout ще бъде предимно от Китай, Южна Азия, Южна Америка, Източна Европа, потреблението на развитите страни на глава от населението ще се увеличи от 9,2 кв. М. На 9,8 квадратни метра през същия период в развиващия се свят потреблението на глава от населението се увеличава от 0.8 квадратни метра до 0.8 квадратни метра, до 2020 г. ръстът на пазара е едва 1% в развитите страни, растежът на пазарите на развиващите се страни ще достигне 7.2%, ръстът на пазара в Китай ще достигне 11.2% , може да се каже, е най-очевидният национален глобален растеж, особено в развиващите се страни.

С нарастването на развиващите се икономики веригата за доставки на суровини се прекъсва и недостигът на доставки и ценовите колебания неизбежно ще продължат. Индексът на цените на суровините се увеличава през следващото десетилетие поради ограничения недостиг на земя и ресурси. През 1980 г. световната икономика консумира земята може да осигури ресурси, въглеродни емисии и земята може да осигури ресурси са плоски, през следващите пет години, ще консумират земята може да осигури ресурси от 1,6 пъти, така че недостигът на суровини ще продължи да водят до покачване на цените. Целият бизнес има отговорността да създава устойчиви материали, а фино хучуан и фино синьо вече работят по този въпрос.

Световната икономическа промяна оказва влияние върху нашия индустриален пазар на кабелни ключалки

Развитите страни в Европа и пазарът на нас, потреблението на кабел Lockout на глава от населението е от 8 до 12 квадратни метра, докато развиващите се държави с близо 1-3 квадратни метра, което напълно показва световната икономика, тясно свързана с консумацията на кабелни блокировки е маркер за заключване с кабел има голямо пространство за разработка.

Кабелът блокира бъдещата перспектива на пазара

През изминалите десетилетия етикетът "Cable Lockout" заема значителен пазарен дял, докато цената на кабела за заключване на кабела за интегрирано приложение на специфично лепило и намотка за влажност е висока, но по отношение на етикета на конуса и свиването на етикета, ниска, така че табелката за заключване на кабела постоянно заменя другата технология или процес, което се дължи главно на характеристиките на материалите на етикета на кабела за заключване, като диверсификация на материала, добър външен вид и интегрирано приложение на конкурентна цена.