Защо да смените ключалката

Безопасност производителите на заключване напомнят на всички да се обърне внимание на общото използване на ключалки няколко години трябва да бъдат заменени. Ако няма условие за смяна на ключалката, не забравяйте да заключите вратата, преди да си легнете, и поставете ключа, за да завъртите половин кръг, така че да е по-безопасно. Много хора не знаят защо да сменят ключалката, сега да анализират защо искате да промените ключалката?

1. Откритието с развитието на науката, отключващата технология на някои престъпници също се подобрява от ден на ден.

2. Повече от 50% от потребителите все още използват блокировки от ниво А. С подобряването на технологията за отключване лесно се отварят ключалки на ниво.

3. В днешно време хората имат слабо чувство за сигурност срещу кражби и слабо чувство за превенция.

Безопасното заключване на производителя предполага, че всеки трябва да промени заключването на ключалката, трябва да добави прозорец за защита срещу кражба, за да добави прозорец за предпазване от кражба, по-добре да не поставя твърде много пари и ценности, за да чака в дома.