Къде трябва да използваме програмата Lockout / Tagout?


1.      Високоволтови операции (Включително операцията в близост до високоволтов тръбопровод).

2.      Операции на живо.

3.      Работи, изискващи временно изключване на системата за сигурност.

4.      Работи, влизащи в затворено пространство (включително операция във всяка област, застрашена от хипоксия).

5.      Работи, излагащи на опасни материали.

6.      Противопожарни работи (рязане, заваряване) в неразпределена зона.

7.      Работи на по-високите нива и в дълбоките ями.

8.      Работи по разрушаване.

9.      Изкопни работи, включително подземни тръби и подземни кабели.

10. Операции, извършени върху оборудване на радиоактивни източници.