Какво е ключалка за заключване?

Ключалката на ключалката е един от основните компоненти на заключващия механизъм. Може да последва определен статичен натиск. Гръбът на заключващата скоба и липсващият ръб са частично съвпадащи с щифтовия щифт. Тънката част на вратата позволява въртящият се лъч да се върти свободно под контрола на щифта за закрепване. Липсващата странична част е канал на блокирането на лъча, когато заключващият лъч е затворен. Жлебът на езика е ключова част от заключващия лъч, по-високи изисквания за точност.