Обхватът на управление спецификацията на блокировка заключващи и обезопасителни

1 обхват

Този стандарт дава изисквания за управление за locklout заключващи и обезопасителни и свързани с одит, отклонение, обучение и комуникация.

Този стандарт се прилага за оперативни дейности, където опасно енергиен и материален освобождаване може да се случи и трябва да бъдат контролирани.