Изискването за блокировка заключващи и обезопасителни

1. Когато няколко лица са упълномощени да изпълните същата задача, всеки член на персонала трябва да лично извършва свои собствени заключване и регистрационните процедури, вместо пускането им надежди на другите.

Никога не разрешава всеки да премахнете устройството за заключване.

3. само работят на оборудване, което е завършил заключване и листинг предпазно устройство.

4. Когато правите преминаването мито, се не незаконно премахнете първоначалната регистрация устройство. заключващи, блокировка и, обезопасителни в същото време новият персонал трябва да ре-потвърждавам дали заключване завесите са безопасни и надеждни.

5. никога не сложиш безопасността на някой друг заключване знак. Винаги не забравяйте да защитите с вашия собствен заключване.