Целта на блокировка заключващи и обезопасителни

За да се избегне риска от случайно Начало и необичайни началото на машината и освобождаването на източник на енергия с цел гарантиране на личната безопасност на работниците по време на поддръжка и ремонт. Ключът към процедурата за заключване и листинг е да отреже връзката между машината и източника на захранване, заключване на източника на захранване и освобождаване източник на остатъчната енергия.