Значението на безопасността

Понякога трябва да се работи с оборудване, тръбопроводи и машини, които могат да съдържат движещи се части, газове под налягане или течности, електрическа енергия или други опасности. Контактът с някое от тях може да доведе до нараняване или смърт.

Лото означава да инсталирате заключващо устройство, което запазва включването или отварянето на превключвателя, клапана или друг механизъм, след което трябва да поставите предупредителен етикет на заключеното устройство. Маркерът показва ОПАСНОСТ или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с кратко изречение. Има място за поставяне на датата и името на лицето, което е блокирало оборудването, така че да може лесно да бъде намерено или съобщено.