Четирите необходими за безопасно производство

"Необходимите четири" за безопасно производство

1.Всеки човек трябва да обръща внимание на безопасността: не само на собствената си безопасност, но и на безопасността на другите, както и на други опасности за безопасността.

2. Бъдете сигурни във всичко: бъдете сигурни във всичко, което правите, и не позволявайте на вашите умения да ви заслепяват.

3.Винаги трябва да обръщате внимание на безопасността: не излезте от работа, за да бързате с времето и да ускорите, незаконната работа, безопасността на пренебрегването.

4.Безопасността трябва да се отбелязва навсякъде: навсякъде.