Отговорности по сигурността

1. Надзорните органи на всички нива са отговорни за прилагането на спецификациите за управление на блокировката и задържането на блока, за да се гарантира изпълнението на тези спецификации.

2. Всеки служител и изпълнител е отговорен за собствената си безопасност.

3. Всеки служител и изпълнител лично трябва да изпълни маркера за блокиране и да изчисти процедурите за проверка.

4. Режисьорът е първият човек, отговорен за заключването.