Флаг за сигурност Настройки

(1) знакът за безопасност се поставя на очевидно място, свързано с безопасността, и гарантира, че хората имат достатъчно време да обърнат внимание на това, което представлява.

(2) знаците за безопасност, поставени в определена позиция, трябва да се монтират здраво, за да се гарантира, че те няма да създават никаква опасност, и всички знаци трябва да имат солидна конструкция.

(3) когато знакът за безопасност е поставен на стената или на други съществуващи конструкции, цветът на фона формира контрастен цвят с основния цвят на знака.

(4) за знаците за сигурност, чиято показана информация вече не е полезна, те трябва незабавно да бъдат отстранени от обстановката, което е особено важно за знаците, предупреждаващи за специална временна опасност, в противен случай това ще накара наблюдателя да пренебрегне и да се намеси с други полезни знаци. ,