заключване за безопасност

Цялото тяло ИЗПОЛЗВА високо устойчива стомана, със специална устойчивост на счупване и износване.

Това е ключалка, но и защитник, опростяване на дизайна вътре и отвън и ремонт

Приложим към всички видове големи стандартни предприятия, като нефтени предприятия, енергийни предприятия, предприятия за природен газ.