Категория енергийна защита

Безопасните брави могат да бъдат класифицирани в:

1. Силата

2. Механична кинетична енергия

3. Течността може

4. Газовата кутия

5. Химична енергия

6. Термална енергия и др.