Култура на безопасността

Културата на безопасността е основата и вечната сила на човешкото устойчиво развитие. Устойчивото развитие също е част от научното развитие, което непрекъснато и постоянно се развива, за да се решат тези проблеми, като се разглеждат като основа и сила на практиката.

Трябва да подобрим осведомеността за поведението и поведението на цялото общество чрез изучаване на културата на безопасност, култивиране на култура на безопасност и подобряване на волята за безопасност, съзнанието, знанията и уменията на цялата нация. Повишаването на готовността и осведомеността в крайна сметка води до по-добро поведение. Това поведение не е само такива, а общото поведение на цялото общество.