Програми за по-безопасно блокиране / маркиране

От само себе си се разбира, че индустриалното оборудване може да бъде опасно, когато се използва. Ето защо машините са проектирани с оборудване за безопасност и операторите носят лични предпазни средства, когато ги използват.

Но машината може да представлява опасност и когато не е в действие. Докато към машината са прикрепени енергийни източници като електричество, природен газ, пара, вода под налягане и сгъстен въздух, съществува опасност. Работниците, които поддържат или ремонтират оборудването или работят в непосредствена близост до него, трябва да бъдат информирани за тези опасности и да признаят, че са предприети стъпки за тяхната защита.