Роля на блокирането на безопасността

Важната роля на използването на предпазни блокировки е правилното заключване, замразяване, затваряне или изолиране на енергийния източник на оборудването, така че служителите да могат ефективно да контролират освобождаването на енергия по време на техническото обслужване, за да се предотвратят злополуки.