Отношение на безопасно производство и икономически ползи

Да правилно разбират и се справят с връзката между безопасността на производството и икономическите ползи, връзката между безопасността на производството и икономическите ползи е относително единна като цяло, допълващи, взаимно условия и взаимно цели. Производствена безопасност е предпоставката на икономически ползи, икономически ползи е на необходимите условия за безопасност на производството. Само като върши добра работа в производствена безопасност да осигурим нормален ПП и икономически ползи. С икономически ползи безопасност съоръжения да бъде гарантирано и подобрени условия, двамата не могат да бъдат предубедени.