Osha електрически отдел блокиране тагове комплект

Защитен катинар Общи характеристики

Безопасният катинар е предназначен да осигури мярка за сигурност извън тази, която се предлага само от маркер. Използва се правилно в съчетание с добре планирания процес на блокиране, предпазният катинар помага да се гарантира, че служителите няма да задействат по невнимание част от оборудването, докато някой друг работи.


Първото правило при избора на катинар за заключване е да се гарантира, че ключалката изглежда по-различна от тази, използвана в съоръжението за заключване на кутии с инструменти, порти и т.н. Това често се прави с ярки цветове. Най-популярните заключващи се катинари имат вграден етикет "Danger", който включва име на служител, снимка или и двете.


Второто правило се върти около мантрата - "един служител, един ключ". Това означава, че всички служители носят уникален ключ и никой друг ключ не може да отваря защитните катинари на другия служител. Единият служител може да носи какъвто и да е брой катинари, всички от които са прикрепени към същия ключ за удобство (наречен KA - Keyed Alike), но никой друг не трябва да има ключ, който да отваря катинара на друг служител. Това означава, че трябва да изберете катинар, който предлага достатъчно уникални ключови номера, които да обслужват всички ваши настоящи служители, с възможност за бъдещ растеж.