Психическото състояние на работниците

Най-често срещаните психологически държави шест, които засягат безопасността на работниците и служителите в производството:

Психология на себеизразяване;

Психология на опит;

Fluke манталитет;

Стадо манталитет

Патопсихологията;

Обратната психология.