Поддържане на предпазители

Съвети за поддръжка на заключващото устройство 1

Често използваме ключалките, затова трябва да обръщаме повече внимание на чистите в обичайните времена, това, което аз наричам "чист", не е просто да изкопае заключенията си като нови, което също е трудно да се завърши, но той не е най-важният, ние са най-важната част от чистата ключалка, искаме да гарантираме, че заключването няма да стигне до нищо, в противен случай ще бъде трудно да се отвори ключалката, не само така, ефектът е по-малък, отколкото се заключваме, но също така ще се увеличи много неща за нас.