Заключване на порт

Заключващият отвор се отнася до връзката между заключващото ядро и обекта на заключването, който се намира в обекта на заключването. Заключващото ядро ACTS на заключващия обект през него, включително блокировка на браздата, заключване на дупката, заключване на пръстена, заключване на пръстена и т.н. Другите принадлежности включват: горно капаче, долен капак, скоба, заключване на болтовете, болт, гайка и др.

Работата на ключа за заключване съответства на заключващото ядро. Когато заключващата сърцевина се завърти по посока на часовниковата стрелка (или обратно на часовниковата стрелка), заключващото ядро се простира (или излиза от) от порта за заключване и настройва обекта на заключване в състояние на заключване или отключване. При поставяне в заключващо състояние заключващият обект е заключен и не може да се движи ефективно, за да се постигне целта "предотвратяване на неразрешено пренасяне на електроенергия и отваряне на капака"; Когато е поставена в отключено състояние, заключващият обект (ръкохватката на превключвателя на превключвателя, бутонът и т.н.) не е заключен и може да бъде ефективно преместен, а само работа с пренос на енергия или отваряне на капака.