Функция на прекъсвач

Прекъсвач може да се използва за разпространение на власт и управление на електрозахранването на фабриката.

Прекъсвач се заключва Когато оборудването в завода е в нормална експлоатация да попречи на прекъсвача на веригата се затваря и пречи на нормалното производство дейности. Когато оборудването и линии трябва да бъдат ремонтирани в завода, прекъсвач се заключва също така за защита на живота на персонала по поддръжката.