Дебит за контрол на източника на енергия

Процесът на пълен контрол на източника на енергия се състои от четири основни части:

1. Формулиране на текстови фирмени политики и процедури

2. Идентификация на източника на енергия

3. Обучение на персонала и създаване на безопасна културна среда

4. Оборудвайте служителите с подходящите инструменти и устройства


Общи опасни източници на енергия

1. Електрически ключ

2. Механични фиксирани движещи се части

3. Хидравлично налягане при освобождаване и изпразване

4. Предаване на пневматичен блоков газ

5. Химическа тръба за източване

6. Отоплението контролира температурата до стайна температура

7. Други ...