Изисквания за управление на изолацията на енергия

Основните изисквания

За всички опасни енергия и материали трябва да бъде за изолиране на енергийна изолация, заключване виси тагове и тест на изолационния ефект.

Всяка основна единица за установяване на енергийна изолация улесняване на счетоводството, ясно разкъсване на разкъсване \, време, място.

Когато условията не са изолирани точки за ключалката, одобрени от съответното лице, отговарящо за експлоатацията и териториалните единици, и да се подпишат на етикета, можете само да закачите маркера, който не е заключен.