Разграничение между заключване и маркиране


Общи - И двете са мерки за безопасност, използвани при временно престой по време на поддръжката, почистването и т.н. Само неразрешените работници могат да извикат.

Разлика - Етикетите лесно могат да бъдат повредени и премахнати по естествен начин или изкуствено. Това е просто предупредителна мярка, която не може да предпази оборудването в безопасно състояние.