Програма за опазване на опасните зони

Ограниченото пространство е да се посочи, че има сериозни вредни фактори (като задушаване, наводнение, висока температура, пожар или експлозия и т.н.), трябва да предприемат специални мерки за сигурност, одобрени в работната област. Тя има следните характеристики: пространството е достатъчно голямо, може да настани лице, което да влезе в разпределението на работата; Ограничения за достъп, като резервоар за съхранение на нефт, резервоар за петрол, котел, изтичане, дълбочина на открито над 1,2 метра). Не включвайте вратата, а служителите могат да влизат в пространството; Не е предназначена за продължителна работа или за непрекъснато въздействие.