Блокировка на прекъсвача

Блокировката на прекъсвача е вид електронен защитен уред, особено свързан с такъв, който се използва, за да се предотврати неправилното функциониране на прекъсвача на блокировката, прекъсвачът е в състояние да затвори, зарежда и отваря електрическа верига, при нормално състояние и може да затвори , в рамките на предписаните времеви периоди и условия на необичайни електрически вериги при токовите превключватели.